Postup

Rychlá navigace

1

1-2 týdny

Posouzení záměru

Jako první krok společně posoudíme stavební záměr s ohledem na Vaše priority, stavební technologii, možnosti financování a časovou náročnost celého projektu. Dáme stavebnímu záměru konkrétní rozměr a domluvíme se na dalších krocích.

2

1-3 týdny

Zajištění financování

V případě, že budete využívat financování hypotéčním úvěrem, zpracujeme žádost, projdeme procesem předschválení a schválení hypotéčního úvěru. Úvěrem lze financovat jak nákup pozemku tak vlastní stavbu a vybavení domu. 

Více na Financování

3

4-8 týdnů

Stavební pozemek

Klientům vyhledáme vhodný pozemek v preferované lokalitě a zajistíme rezervační smlouvu. Využíváme služeb realitních makléřů po celé ČR, klademe důraz na lokální znalost. Pokud máte vlastní pozemek, posoudíme ho s ohledem na zamýšlenou výstavbu. 

Více na Reality

 

4

6-8 týdnů

Pasport pozemku

Ke každému pozemku zpracujeme Pasport, který obsahuje veškeré nutné podklady pro zahájení projekčních prací, jako jsou:

  • Výškopisné a polohopisné zaměření
  • Územně plánovací informace a místní regulativy
  • Vyjádření správců sítí
  • Zřízení přípojného místa odběru el. Energie
  • Napojovací podmínky správců vodovodu a kanalizace
  • Geologický, hydrogeologický a radonový průzkum
  • Hluková studie (pokud je vyžadována)

Více na Inženýring

5

3-5 týdnů

Výběr rodinného domu

Společně vybereme rodinný dům a zkreslíme technickou studii včetně umístění na daném pozemku. K technické studii vypracujeme podrobnou cenovou kalkulaci. Po schválení poslouží oba dokumenty pro přípravu smlouvy o budoucí výstavbě. 

Více na Nabídka domů

6

1-2 týdny

Smlouva o budoucí výstavbě

Uzavřeme smlouvu o budoucí výstavbě na výstavbu rodinného domu. Na základě smlouvy je možné uskutečnit další důležité kroky, jako jsou, koupě pozemku a zahájení projekčních prací k povolení stavby. 

Více na Inženýring

7

1-2 týdny

Kupní smlouva na pozemek

Uzavření kupní smlouvy na rezervovaný pozemek je dalším logickým krokem v celém procesu. Koupi pozemku lze financovat jak z vlastních zdrojů, tak i z hypotéčního úvěru. V případě hypotéky pozemek zároveň slouží jako zástava.

Více na Financování

8

6-8 týdnů

Projekt k povolení stavby

Na základě smlouvy o budoucí výstavbě, legislativních požadavků, územního plánu, místních regulativů, technické studie a pasportu pozemku zajistíme zpracování projektu k povolení stavby včetně energetického průkazu budovy. 

Více na Inženýring

9

1-2 týdny

Úřední odhad, dodatek úvěrové smlouvy, zástava

Pokud financujete stavební záměr z hypotéčního úvěru, zpracujeme úřední odhad a zajistíme dodatek úvěrové smlouvy. Součástí je i zástava ve prospěch bankovní instituce.

Více na Financování

10

1-2 týdny

Smlouva o dílo

Na základě vypracované projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a rozpočtu uzavřeme smlouvu o dílo na výstavbu. Smlouva jasně definuje rozsah díla a veškeré podmínky výstavby včetně záruk.

Více na Inženýring

11

12-30 týdnů

Povolení stavby 

Stavební řízení vyžaduje komunikaci se stavebním úřadem a dalšími dotčenými orgány státní správy, které se budou k projektu vyjadřovat svoje stanoviska. Tento proces je poměrně dlouhý a časově náročný. Rádi vám s vyřízením povolení stavby  pomůžeme a zajistíme vše potřebné.

Více na Inženýring

12

individuálně

Výstavba 

Výstavba zahrnuje založení stavby a výstavbu rodinného domu. Stavba probíhá z prefabrikovaných dílců a celková doba realizace se pohybuje v řádu několika měsíců v závislosti na konstrukčním řešení. Výstavbu lze rozšířit i o vybudování přípojek sítí a další práce.

Více na Inženýring

13

v koordinaci s úřadem

Kolaudace 

Kolaudace nebo ohlášení dokončení stavby domu probíhá v koordinaci se stavebním úřadem. Následně můžete rodinný dům začít legálně užívat.

Více na Inženýring

14

individuálně

Prodej stávající nemovitosti

Pokud řešíte prodej stávající nemovitosti a z prodeje budete např. financovat nákup nového domu, je potřeba vše skloubit tak, aby nevznikaly časové prodlevy. V rámci našich komplexních služeb dokážeme zajistit časový harmonogram s ohledem na vaše potřeby.

Více na Reality

Vybrané reference

Prvky standardní výbavy v rozsahu prací a dodávek bez dokončeného interiéru

  SKELETSYSTEM DOMY DNES SRUBY RAJEC

Vnější stěny - zděné

Vnější stěny - sendvičový panel

DMK Comfort

Vnější stěny - masivní dřevo

kulatina min. Ø300

Instalační předstěna

Vnitřní nosné stěny a příčky

z kulatiny

Venkovní omítka

Venkovní parapety

Střešní konstrukce

Střešní krytina, okapy a izolace

Schodiště (patrový dům)

Bleskosvod

Okna a vchodové dveře

Vytmelené a přebroušené povrchy stěn a stropů

Podlahové topení - teplovodní

Podlahové topení - elektrické

Ohřev vody - tepelné čerpadlo

Příprava FVE (Fotovoltická elektrárna)

Komín

Nucené (řízené) větrání s rekuperací

Konstrukce podlah

Vnitřní rozvody vody

Vnitřní rozvody odpadů a kanalizace

Vnitřní rozvody elektřiny včetně rozvaděče

Osazené zásuvky a vypínače

Půdní schůdky

Vnitřní parapety

Zabudovaná čidla pro monitoring vlhkosti

Finální výmalba

Podlahové krytiny

Obklady, dlažby, sanita

Zařizovací předměty

Interiérové dveře

Založení stavby, základová deska

Přípojky, oplocení, komunikace a terasa

Projektová dokumentace pro stavební povolení

Inženýring

Montáž v rámci ČR

Doprava v rámci ČR

Záruka v měsících

36 36 36

DPH 15%

https://app.smartemailing.cz/public/web-forms-v2/display-form/530104-ezk3mjajg4kjdpfl95wefsr7kenml9qc7qhbo6lk4k5qar2pv7q8uuz34v5jmhkxbmlhfkinz3q2gz3r2kicxr4awnq53uu5u9az

Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.